Zależy Ci na tym, aby poznać jeszcze więcej historii dotyczącej państwa krzyżackiego? Koniecznie powinieneś wybrać się do Brodnicy. To tam bowiem znajdują się szczątki zamku krzyżackiego wzniesionego w XIV wieku. Zamek Krzyżacki w Brodnicy ma bardzo ciekawą historię. Wzniesiony został przez Krzyżaków, po czym do 1454 roku pełnił rolę obronną miasta.

Po tym roku zamek został zajęty przez oddziały Związku Pruskiego, a w 1456 roku bulla papieska nakazała zwrot ziem pod władzę krzyżacką. Najpomyślniejszym okresem dla ziem brodnickich i samego zamku, były lata 1604 – 1625, w których panowanie nad miastem objęła Anna Wazówna. Jednak po jej śmierci rozpoczął się okres konfliktów zbrojnych, niszczących gospodarkę miasta. To wszystko doprowadziło do nakazu rozbiórki zamku, jednak dewastacja została wstrzymana.

Niemniej z zamku pozostała jedynie wieża, fundamenty oraz piwnice. Od 1953 roku do dzisiaj trwają prace konserwatorskie, dzięki którym mammy możliwość podziwiania pozostałości po tej imponującej budowli. Jeśli zależy Ci na tym, by być bliżej historii zamku brodnickiego, koniecznie powinieneś tam pojechać i zobaczyć Bramę Chełmińską, Zamek i Wieżę oraz Spichlerz. To budowle, które bez wątpienia zasługują na uwagę każdego Polaka.

spływy kajakowe gwda https://e-turysta.pl/

By Fabian