Naturalne zasoby Ameryki Południowej

Naturalne zasoby Ameryki Południowej

28 kwietnia 2018 Wyłącz przez Fabian

Do głównych naturalnych zasobów występujących na obszarze Ameryki Południowej należą złoto, srebro, miedź, rudy żelaza, cyna oraz ropa naftowa. Złoża tych surowców przyczyniły się do wzrostu przychodów amerykańskich krajów. Działo się to zwłaszcza w czasach wojny lub podczas szybkiego wzrostu ekonomicznego innych państw industrialnych. Inne zasoby mineralne, w które jest bogata Ameryka Południowa to cynk, ołów, cyna, mangan, wolfram, antymon, boksyty, uran, siarka oraz diament.

Chociaż Ameryka Południowa jest bogata w zasoby naturalne, to jednak nie zawsze wiąże się to z bogactwem finansowym kontynentu. Często naturalne zasoby są wykorzystywane przy udziale taniej siły roboczej i sprzedawane za wręcz śmieszne ceny. Bogacą się na tym jedynie prywatni inwestorzy, którzy często stosują nielegalne działania. W krajach biedniejszych, takich jak np.

Meksyk, często do wydobywania surowców zatrudnia się całe rodziny, nawet dzieci, które są wydajne w swojej pracy.

www.spolkamedycznajesionowa.pl www.genova2009.it