Ludzie Ekwadoru

Ludzie Ekwadoru

27 maja 2018 Wyłącz przez Fabian

Ekwadorczycy są w większości ludźmi bardzo biednymi, blisko 70% z nich żyje poniżej poziomu nędzy, ale potrafią za to cieszyć się życiem, być uprzejmi i bardzo gościnni.Wśród nich jest wiele różnic, które są spowodowane także przez warunki naturalne, w jakich dane jest im żyć. Ludzie Costeños zostali np.

hojnie obdarzeni przez naturę: mają ciepły klimat, bujną roślinność, żyzne gleby. W takich warunkach mogą uprawiać kawę i banany, co pozwala im całkiem dobrze żyć i nie martwić się o przyszłość. Można odnieść ogólne wrażenie, że ludzie zamieszkujący regiony ciepłe i wilgotne są z natury bardziej spontaniczni, energiczni i zadowoleni z życia.

www.led-poland.com

Inaczej jest w przypadku Indian z regionu Sierra. Doświadczyli oni trudniejszego życia w wysokich Andach, uprawiają ziemię na polach tarasowych często ulegających podmywaniu i erozji. Są też mniej chętni do zabawy, są bardziej zamknięci, schowani w sobie, ale nadal uprzejmi i gościnni.

Dużo ludności migruje ze wsi do miast, w których życie jest o wiele łatwiejsze.